DIGITALE LÆREMIDLER

Vi oplever en stigende efterspørgsel på digitale læremidler og har derfor lanceret ØKNOM online, der udgiver undervisningsbøger som interaktive webBøger. Vi er igang med at producere til forskellige uddannelser. Der vil løbende komme nye webBøger på hjemmesiden.

WebBøger giver nye, spændende muligheder for at formidle og tilpasse det faglige stof til forskellige målgrupper. En webbog er langt lettere at opdatere og differentiere end en traditionel papirbog. Der er mulighed for at indlejre video- og lydfiler, arbejdsspørgsmål, eksterne links, quizzer osv. Man kan tilføje henvisninger til ordforklaringer og kernebegreber, ligesom vi arbejder på at tilknytte en app, som kan tilføre læringen et legende element i form af bevægelse, quizzer med mere. 

Hvis du har en god idé til et webbogsprojekt, hører vi meget gerne fra dig. Vi har en bred udgivelsesprofil og kan i princippet udgive webBøger til alle målgrupper og uddannelsesniveauer: folkeskoler, handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler, akademiske uddannelser, AMU-kurser, efteruddannelser, aftenskoler osv. 

Kontakt

Forlaget ØKNOM online ApS 
Dannebrogsgade 1 
5000 Odense C 
Tlf.: 65903642 / 23991943 


Medarbejdere

Kaj Sørensen 
– Forlagschef 
E-mail: oeknom.online@gmail.com 

Charlotte Levin – Fagredaktør
E-mail: redaktion.oeknomonline@gmail.com 

Jens Eichler Lorenzen – Fagredaktør
E-mail: mellemgaardredaktion@gmail.com

Rikke Simonsen – Studentermedhjælper
E-mail: redaktion2.oeknomonline@gmail.com 
Udgiver digitale læremidler, der giver nye muligheder for spændende, fleksibel og differentieret læring: 
 

  • webBog – didaktiseret kernestof med fagspor 
  • iPraxis – interaktive læringsforløb og opgaver 
  • mobilMission – gamification med læring og bevægelse 


Det nye læringskoncept understøtter de pædagogiske målsætninger og dækker læringsmålene i forskellige fag på grundskolen og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og studieforberedende ungdomsuddannelser.